Etineris


Hostels nahe Roma Termini Bahnhof Rom

35 Hotels gefunden Roma Termini Bahnhof

 

Hostel Pop Inn Hostel, Rom

Hostel Pop Inn Hostel

Via Marsala 80, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.23 Km zeige die karte
Hostel Beautiful, Rom

Hostel Beautiful

Via Milazzo 14, Rom  - Roma Termini Bahnhof  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.23 Km zeige die karte
Hostel M&J Place Hostel Rome, Rom

Hostel M&J Place Hostel Rome

Via Solferino 9, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.25 Km zeige die karte
Hostel M&J Place Hostel Rome, Rom

Hostel M&J Place Hostel Rome

Via Solferino 9, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.25 Km zeige die karte
Hostel Romangelo II Hostel, Rom

Hostel Romangelo II Hostel

Via Giolitti 137, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.28 Km zeige die karte
Hostel Residenza Giustiniani, Rom

Hostel Residenza Giustiniani

Via Gaeta 64, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.33 Km zeige die karte
Hostel Residenza Giustiniani, Rom

Hostel Residenza Giustiniani

Via Gaeta 64, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.33 Km zeige die karte
Hostel Legends R.G., Rom

Hostel Legends R.G.

Via Curtatone 12, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.36 Km zeige die karte
Hostel Freedom Traveller, Rom

Hostel Freedom Traveller

Via Gaeta 23, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.37 Km zeige die karte
Hostel Freedom Traveller, Rom

Hostel Freedom Traveller

Via Gaeta 23, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.37 Km zeige die karte
Hostel Roman Holidays Hostel, Rom

Hostel Roman Holidays Hostel

Via Volturno 27, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.39 Km zeige die karte
Hostel Roman Holidays Hostel, Rom

Hostel Roman Holidays Hostel

Via Volturno 27, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.39 Km zeige die karte
Hostel Funny Palace Hostel, Rom

Hostel Funny Palace Hostel

Via Varese 33, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.40 Km zeige die karte
Hostel Four Seasons Hostel Rome, Rom

Hostel Four Seasons Hostel Rome

Via Carlo Cattaneo 23, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.41 Km zeige die karte
Hostel Four Seasons Hostel Rome, Rom

Hostel Four Seasons Hostel Rome

Via Carlo Cattaneo 23, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.41 Km zeige die karte
Hostel Two Ducks Hostel, Rom

Hostel Two Ducks Hostel

Via Calatafimi 41, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.42 Km zeige die karte
Hostel Alessandro Downtown Hostel, Rom

Hostel Alessandro Downtown Hostel

Via Carlo Cattaneo 23, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.42 Km zeige die karte
Hostel Alessandro Downtown Hostel, Rom

Hostel Alessandro Downtown Hostel

Via Carlo Cattaneo 23, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.42 Km zeige die karte
Hostel Alessandro Palace, Rom

Hostel Alessandro Palace

Via Vicenza 42, Rom  - Roma Termini Bahnhof  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.44 Km zeige die karte
Hostel Alessandro Palace, Rom

Hostel Alessandro Palace

Via Vicenza 42, Rom  - Roma Termini Bahnhof  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.44 Km zeige die karte
Hostel The Yellow, Rom

Hostel The Yellow

Via Palestro 51, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.47 Km zeige die karte
Hostel The Yellow, Rom

Hostel The Yellow

Via Palestro 51, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.47 Km zeige die karte
Hostel Beauty, Rom

Hostel Beauty

Via Napoleone III 35, Rom  - Roma Termini Bahnhof  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.51 Km zeige die karte
Hostel Beauty, Rom

Hostel Beauty

Via Napoleone III 35, Rom  - Roma Termini Bahnhof  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.51 Km zeige die karte
Hostel Roma Inn 2000, Rom

Hostel Roma Inn 2000

Via Agostino Depretis 65, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.53 Km zeige die karte
Hostel Roma Inn 2000, Rom

Hostel Roma Inn 2000

Via Agostino Depretis 65, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.53 Km zeige die karte
Hostel Hostel Carlito, Rom

Hostel Hostel Carlito

Via Villafranca 22, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.54 Km zeige die karte
Hostel Hostel Carlito, Rom

Hostel Hostel Carlito

Via Villafranca 22, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.54 Km zeige die karte
Hostel Friend House, Rom

Hostel Friend House

Via Napoleone III 58, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.54 Km zeige die karte
Hostel Hostel Mosaic, Rom

Hostel Hostel Mosaic

Via Cernaia 39 B, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.57 Km zeige die karte
Hostel Hostel Mosaic, Rom

Hostel Hostel Mosaic

Via Cernaia 39 B, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.57 Km zeige die karte
Hostel Discovery Hostel 247, Rom

Hostel Discovery Hostel 247

Via Cernaia 32, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.63 Km zeige die karte
Hostel Discovery Hostel 247, Rom

Hostel Discovery Hostel 247

Via Cernaia 32, Rom  - Abstand von Roma Termini Bahnhof  0.63 Km zeige die karte